Chính sách bảo mật

Thegioidongho.vip Chính sách bảo mật

Bảo vệ sự riêng tư của khách hàng khi mua những sản phẩm đồng hồ nam, đồng hồ nữ, thời trang hay phụ kiện đồng hồ của chúng tôi là quan trọng nhất đối với Thegioidongho.vip. Chính sách bảo mật này áp dụng cho cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, và lưu trữ dữ liệu của bạn. Hãy dành thời gian để làm quen với thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

  • Dữ liệu cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với một cá nhân cụ thể.
  • Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào khi bạn đang sử dụng dịch vụ tại www.thegioidongho.vip . Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi đã yêu cầu, nhưng nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có.

Các thông tin cá nhân của Thegioidongho.vip có thể thu thập và sử dụng:

 Những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

  • Giống như nhiều trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin tự động và lưu trữ nó trong các tập tin log. Những dữ liệu này bao gồm Internet Protocol (IP) địa chỉ, loại trình duyệt và ngôn ngữ, cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang web và các ứng dụng tài liệu tham khảo và đầu ra, hệ điều hành, ngày / thời gian và dữ liệu vào bộ sưu tập của bạn trên trang web. và các chi tiết của thẻ thanh toán của bạn.
  • Thegioidongho.vip sẽ sử dụng thông tin này để đáp ứng yêu cầu của bạn, cung cấp sản phẩm phù hợp, dịch vụ, hoặc cho cuộc chiến chống hàng giả.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

  • Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho phép chúng ta làm cho bạn được hưởng lợi từ các thông báo sản phẩm mới nhất và các sự kiện của Thegioidongho.vip trong tương lai.
  • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp chúng tôi tạo ra, xây dựng, vận hành, cung cấp và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi, dịch vụ, nội dung và quảng cáo, với mục đích phòng chống mất mát và cuộc chiến chống hàng giả.
  • Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm ngày sinh của bạn để xác minh danh tính của bạn, xác định các dịch vụ thích hợp.
  • Chúng tôi có thể định kỳ sử dụng thông tin của bạn để gửi thông báo quan trọng, chẳng hạn như thông tin liên lạc về việc mua, thay đổi các điều khoản và điều lệ của chúng tôi như bảo hành, sửa chữa.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và phân tích xu hướng, quản trị trang web, về hành vi người dùng trên trang web, cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và thu thập thông tin cá nhân về tất cả người dùng của chúng tôi. Thegioidongho.vip có thể sử dụng thông tin này cho các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo của mình.

Thời gian lưu trữ thông tin dữ liệu cá nhân

  • Thegioidongho.vip cho phép bạn duy trì tính chính xác, cập nhật và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn một cách dễ dàng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này trên trang www.thegioidongho.vip , trừ khi bạn yêu cầu muốn hủy bỏ.

Cam kết về quyền riêng tư của bạn trên toàn công ty của chúng tôi

– Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật, chúng tôi truyền đạt các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi cho nhân viên của Thegioidongho.vip và nghiêm túc thực hiện bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

– Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 khi không có sự cho phép của khách hàng.

– Bảo mật các thông tin cá nhân tuyệt đối của khách hàng trên giao dịch trực tuyến.

– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu ban quản trị www.thegioidongho.vip xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Câu hỏi bảo mật

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về việc xử lý dữ liệu của bạn hoặc Cam kết bảo mật của Thành Hưng Watch, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi . Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại tại Thegioidongho.vip hỗ trợ bạn.

Chúng tôi xem xét tất cả các thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ trả lời càng sớm càng tốt, khi xét thấy thích hợp. Nếu câu trả lời bạn nhận được không làm bạn hài lòng, bạn có thể gửi khiếu nại đến cơ quan chức năng trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông tin về các biện pháp có thể áp dụng đối với tình hình của bạn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thegioidongho.vip

Địa chỉ: Mipec Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0829694555

Email: thegioidongho.vip@gmail.com

Thương hiệu phân phối

Chúng tôi cam kết